Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Algemene gegevens

 

Deze website en hiervan afgeleiden zijn eigendom van Trans Gernad bvba.

Onze gegevens

Maatschappelijke zetel: Trans Gernad bvba, Stapstraat 34, 3540 Herk-de-Stad

Contact: [email protected], Tel: 013/55 50 53

Ondernemingsnummer: BE 0880.756.634

Rechtspersonenregister: RPR Hasselt

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht en de wettelijke vereisten.

Algemene voorwaarden (Disclaimer) website

 

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website kunnen we gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk af.

Voor eventuele prijzen die op de website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Eventuele fouten vormen nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrecht

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacyverklaring (Privacy Policy) website

 

Algemeen

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Als er persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt deze informatie steeds vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om u van relevante informatie te voorzien. Deze informatie wordt enkel aan derden verstrekt die door ons zijn ingeschakeld om u van de gevraagde informatie te kunnen voorzien. Bij het invullen van de gegevens gaat u hiermee akkoord.

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden. De gegevens die u aan ons verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft ons het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van onze firma, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Doeleinden

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om de mogelijkheid te bieden offertes via onze websites aan te vragen;
 • om vragen per e-mail, via chat of telefonisch te kunnen beantwoorden;
 • om gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze websites;
 • om te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, zoals digitale nieuwsbrieven;
 • om onze websites te verbeteren.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren, met uitzondering van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Cookie beleid

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

Hieronder volgt een lijst van de cookies die op deze website kunnen gebruikt worden. Als u het gebruik van cookies niet toestaat, zullen sommige functies en pagina’s niet werken zoals verwacht.

Deze website heeft geen controle over de verspreiding van eventuele cookies van derden. Wij verwijzen hier uitdrukkelijk naar het privacy/cookie beleid van deze derden (bv Facebook, Google, Twitter,….)

 • Directe cookies: worden gemaakt of verzonden door deze website tijdens uw bezoek.
 • Indirecte cookies: worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina (vb cookies van Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies: waken over de correcte werking van de website (vb. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies behoren ook tot de directe cookies.
 • Comfortcookies: worden op de website geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden of om algemene gebruiksprofielen te maken. Comfortcookies dragen bij om het surfen comfortabeler, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Dit soort cookies kunnen zowel directe- als indirecte cookies zijn.
 • Cookies voor statistische doeleinden registreren de geraadpleegde pagina’s van de website (vb. Google Analytics);
 • Cookies voor sociale media zorgen ervoor dat de inhoud van de bezochte website gedeeld kan worden op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ …
 • Permanente cookies: blijven op de harde schijf voor een lange, vooraf gedefinieerde periode of tot u ze verwijdert. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die u de cookie bezorgde. Dit geldt vooral voor cookies afkomstig van sociale media. Permanente cookies zijn meestal comfortcookies.
 • Sessiecookies of tijdelijke cookies: zij maken de surfervaring van een surfsessie makkelijker. Deze begint wanneer u de browser opent en eindigt wanneer u het browserscherm weer sluit. Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. Sessiecookies zijn over het algemeen functioneel.

U kan via uw browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Meer informatie hierover kan u terugvinden via de ‘Help’ van uw browser.

Inzage en wijzigen van gegevens

U kunt contact opnemen met ons via de bovenvermelde gegevens inzake het inzien of wijzigen van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen vragen wij om u adequaat te identificeren door een kopie mee te sturen van een geldig legitimatiebewijs.

Klachten

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren op bovenvermeld mailadres of telefoonnummer, of via de contactpagina op de website. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel [email protected]. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.